НИЕ ЌЕ ВИ ГО ПОКАЖЕМЕ ПАТОТ ДО УСПЕХОТ!

КЛИЕНТИ

ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Брзо менаџирање на продажбата преку контрола на нарачките од клиентите и нивно следење повеќе>>

МАЛОПРОДАЖБА

Едноставно правење на Нивелации на цени за повеќе продавници но евиденција на... повеќе >>

СЕРИСКО

ПРОИЗВОДСТВО

Брзо менаџирање на залихата преку контрола на се што влегува и се што се продава од ... повеќе >>

ПРОЕКТНО ОРИЕНТИРАНО

ПРОИЗВОДСТВО

Комплетно водење на проектно ориентираното производство со кастимизирани повеќе >>

ДИСТРИБУЦИЈА

Брзо менаџирање и подршка на голем број на ценовници за дистрибуција ( специјални ценовници по... повеќе >>

ПРОИЗВОДСТВО И

ТРГОВИЈА СО ХРАНА

Следење на потрошувачка на репро материјали и суровини како и полупроизводи преку општи... повеќе >>

Настел

ЗТЕ Македонија

Панкомерц

Проспера

3М Спорт

Ројтем

Прима оптикс

Софа студио

Свемек

Саваот

Антариас

Лачка Мебел

Мис Глобус

Геминис

Хорти експерт

Ана Мак

БагаФуд

Баргала

Милком

Ивита

Ил Млек

Котон

Кашарел

Алмеро

Акватерм

Зона Мебел

и многу др...

Flaer
strelka

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012

Site Meter
Click to Open CSS Pop Up