Функционална спецификација на Каса

Касата е независна аплиакција која служи за правње на нарачките во ресторанот. Таа може да се инсталира на повеќе компјутери во објектот и секој е поврзан со одреден регион како и со термален принтер и фискален принтер.


Некои од карактеристиките на оваа апликација:


  • Преглед на моменталниот статус на сите маси во ресторанот (слободна, зафатена со време на почеток на нарачката)
  • Преглед на сите моменатални нарачки и нивна промена за корсинци со одредени привилегии (менување, бришење ставка)
  • Печатење на сметка по барање од келнерот. Избор на начин на плаќање: готовинско, на фактура, кредитна картица, интерно. Доделување на попуст со одредени привилегии
  • Креирање, преглед и печатење на извештаи за работењето.( за дневни раздолжувања, за моментален лагер, за дневен промет, за фискален апарат)
  • Можност за правење на нарачки со избор на ставка на повеќе начини (избор на категорија од мени па ставка, пребарување по први букви, внес на шифра)

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012