Зошто E-Commerce?

Доколку сакате да ја зголемите продажбата на сопствените производи и сервиси,тогаш користењето на интернет и World Wide Web, претставува најефикасен и најефтин начин да го сторите тоа . Web - от дозволува бизнисите да го зголемат пристапот до дополнителен број на клиенти до кои не сте можеле да дојдете па дури и на различни географски локации. На овој начин се зголемува бројот на потенцијалните клиенти кое дефинитивно води до зголемена продажба и зголемен профит.

Web site е моќна алатка што бара минимални трошоци за креирање и одржување, донесувајќи моментални резултати што позитивно ке влијаат на вашата продажба и вашиот профит. Се повеќе бизниси ја претвораат нивната Web страна во online маркети. Се повеќе луѓе купуваат на интернет заради удобноста и зачуваното време, па така вашиот бизнис ќе биде "отворен" 24 часа на ден.

Вашата продавница е секогаш отворена. Со вашиот web site вие работите 24 часа на ден, 365 дена годишно. Вашата физичка продавница од бизнисот нема да резултира со губење на продажбата од личностите што бараат информации кога вашата продавница е затворена. Со користење на функционалностите на продажната страница потенцијалниот клиент може да направи порачка, која што вие и вашите вработени ќе можете да ја проследите следниот работен ден.

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012