maloprodazba
 • Брзо менаџирање на продажбата преку контрола на се што влегува и се што се продава од секоја продавница или магацин.
 • Автоматско генерирање на сите потребни документи како Приемен лист во трговија, Книга за дневни
  финансиски трансакции, Евиденција во Трговија ...
 • Едноставно правење на Нивелации на цени за повеќе продавници но евиденција на автоматски нивелации од попусти
 • Програма за верност ( Loyalty program ) преку картички за попуст на вашите редовни купувачи со унифициран број, доделување на одреден попуст во зависност од групата во која истиот припаѓа како и соодветен извештај кој го покажува остварениот промет од клиентот.
 • Можност за правење на специјални акции за попуст на одредени артикли со извештај за реализација на акцијата.
 • Поврзување со софтверот преку интернет кон било кој компјутер со поврзување на дислоцирани локации.
 • Брзо и едноставно правење на пописи во магацините преку мобилни уреди
 • Воведување на сопствени магацински бар кодови со можност за печатење и поврзување со соодветни лотови
 • Комплетно финансиско работење со интегрирано сметководство
 • Голем број на менаџерски извештаии како приказ на профитот по добавувач ,период, артикл картици по клиент, доспеаност на фактури, разлика во цени. Магацински аларми, најпродавани производи и мн други.

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012